نحوه نگهداری تسمه

نحوه نگهداری تسمه.

نگهداری تسمه دارای شرایط خاصی میباشد:

۱٫تسمه از تابش نور مستقیم دور باشد.

۲٫اگر تسمه در انبار نگه داری میشود حتما باید در داخل نایلون گذاشته شود تا از جریان هوا دور باشد.

۳٫تسمه نباید به هیچ عنوان قطع(تا) بشود و اگر این اتفاق برای تسمه بیافتد،بدون این که تغییری در ظاهر تسمه رخ بدهد،تسمه صدمه میبیند.

توسط | ۱۳۹۸-۴-۹ ۱۲:۴۰:۰۵ +۰۰:۰۰ تیر ۹ام, ۱۳۹۸|Accessories|