میزان سفتی و شل بودن تسمه

میزان سفتی و شل بودن تسمه

میزان سفتی و شل بودن تسمه تاثیر بسیار مهمی در عمر تسمه وحتی دستگاه دارد بدین گونه که:

اگر تسمه شل بسته شود میزان صدای زیادی تولید میکند.

اگر تسمه سفت بسته شود فشار بسیار زیادی به تسمه وارد میشود و ممکن است تسمه پاره شود و همچنین فشار زیادی به موتور دستگاه وارد میشود.

راه حل بستن تسمه

بهترین میزان بستن تسمه بر روی دستگاه این است که بعد از نصب تسمه،تسمه را به سمت داخل فشار بدهیم و تسمه باید به اندازه یک بند انگشت حرکت کند،در این صورت تسمه بصورت صحیح بسته شده است.

توسط | ۱۳۹۸-۴-۹ ۱۲:۲۶:۵۰ +۰۰:۰۰ تیر ۹ام, ۱۳۹۸|Accessories|