روش هایی برای نگه داری صحیح تسمه

روش هایی برای نگه داری صحیح تسمه

اول از همه تسمه ها باید دور از تابش مستقیم خورشید باشند و همچنین در دمایی متعادل و خشک و همچنین دور از رطوبت قرار بگیرند.

میتوان با بسته بندی درست تسمه ها و با دور کردن جریان هوا،تسمه ها را برای سالها،با کیفیت و نو نگه داری کرد.

روش هایی برای نگه داری صحیح تسمه(پارت دوم)

تسمه های معمولی نباید در مقابل حرارت زیاد قرار بگیرند.

هر چند ماه(بستگی به کار کرد تسمه)از گریس های مخصوص استفاده شود که هم کمک به کم شدن صدا میکند و هم عمر تسمه را افزایش میدهد.

توسط | ۱۳۹۸-۴-۶ ۰۷:۱۵:۳۲ +۰۰:۰۰ تیر ۶ام, ۱۳۹۸|Accessories|