دستگاه اندازه گیری تسمه (خط کش تسمه)

دستگاه اندازه گیری تسمه(خط کش تسمه)

برای بدست اوردن اندازه تسمه های تایم-شیاری و انتقال تیرو و…باید تسمه را با استفاده از دستگاه اندازه گیری تسمه(خط کش)،از بیرون تسمه(پشت تسمه) بر روی دستگاه قرار بگیرد،سپس دستگاه دو شماره،یکی سایز تسمه به میلی متر و دومی سایز تسمه به اینچ به ما میدهد.

دستگاه اندازه گیری تسمه (خط کش تسمه)

باید دقت کرد که برخی تسمه ها نظیر V-BELT،تسمه باید از داخل اندازه گیری شود.

همچنین اگر در اندازه گیری تسمه های شیاری،اگر تسمه با وارد کردن نیرو به خط کش بزرگ تر شد، این بدین معنا می باشد که تسمه، کشی می باشد.

توسط | ۱۳۹۸-۴-۶ ۰۸:۰۷:۴۵ +۰۰:۰۰ تیر ۶ام, ۱۳۹۸|Accessories|