خطرات پاره شدن تسمه تایم

خطرات پاره شدن تسمه تایم

تسمه تایم یکی از مهم ترین قطعه در کار کرد یک دستگاه میباشد،اگر تسمه تایم پاره شود بهترین اتفاق این میباشد که موتور از کار بیافتد،اما در اکثر مواقع هنگامی که تسمه تایم پاره میشود خسارت هایی به موتور وارد میشود که بسته به نوع موتور به دو بخش تقسیم میشود:

۱٫موتور های با پیشرانه INTERFERENCE(تداخلی):اگر در این نوع موتور ها تسمه تایم پاره شود،پیستون با سوپاپ تداخل پیدا میکند و آسیب مهلکی به موتور وارد میشود

۲٫موتور های با پیشرانه NON-INTERFERECE(غیر تداخلی):در این نوع موتور ها با توجه به نوع موتور،طوری طراحی شده است که پیستون وارد محیط سوپاپ نمیشود و اسیب کمتری به موتور وارد میشود.

خطرات پاره شدن تسمه تایم

با تمام این مسایل با عوض کردن به موقع تسمه تایم میتوانید از اسیب های احتمالی به موتور را که توسط پاره شدن تسمه تایم به موتور وارد میشود،جلوگیری کرد

توسط | ۱۳۹۸-۴-۱۰ ۱۰:۳۶:۳۳ +۰۰:۰۰ تیر ۱۰ام, ۱۳۹۸|Accessories|