تسمه کولری(وی بلت کولر)

تسمه کولری(وی بلت کولر)

این نوع تسمه ها وظیفه انتقال نیرو را بر عهده دارند،بدین صورت که نیروی چرخشی ایجاد شده در الکترو موتور توسط تسمه به طرف دیگر منتقل میکند.تسمه های کولری از نوع تسمه های ساده میباشند و بعضا از نوع دنده ای این نوع تسمه ها هم استفاده می شود.

تسمه کولری(وی بلت کولر)

برای هر کولر با توجه به ظرفیت کولر تسمه هایی با سایز های مختلفی وجود دارد.

توسط | ۱۳۹۸-۴-۱۲ ۰۹:۱۲:۳۰ +۰۰:۰۰ تیر ۱۲ام, ۱۳۹۸|Accessories|