تسمه های V

تسمه های V ۱۳۹۸-۳-۲۹ ۰۹:۱۹:۱۰ +۰۰:۰۰

تسمه های V شکل همانگونه که از نامشان پیداست دارای مقطعی V شکل می باشد که دارای تسمه های معمولی شامل (A-B-C-D-E-AA-BB-CC-CX-BU-AX) و تسمه های مخصوص شامل SPA-SPB-SPC-SPX-XPB XPC می باشد.

تسمه های V شکل انتقال مطمئن از بارهای با وزن بالا را دارا می باشد و همچنین نیازی به روغن کاری ندارد و خیلی آسان نصب می شوند.