تسمه های متری تایمینگ

تسمه های متری تایمینگ ۱۳۹۸-۳-۳۰ ۰۵:۳۱:۵۱ +۰۰:۰۰

کنفی

این نوع تسمه ها صرفا به صورت مدار باز می شود.

PU

این نوع تسمه ها شامل تمامی گام های تسمه های تایم می باشد که هم بصورت مدار باز هم به صورت پانچ (آپارات) قابل مصرف می باشد.