تسمه نقاله

تسمه نقاله ۱۳۹۸-۳-۳۰ ۰۵:۳۷:۰۱ +۰۰:۰۰

این نوع تسمه ها دارای نوع های مختلفی می باشد و وظیفه اصلی این تسمه ها همان گونه که از نامشان پیداست نقال کننده می باشند و در فرودگاه ها و بسیاری از صنایع مصرف دارد و این توع تسمه موجب کاهش نیروی انسانی و بالا بردن سرعت و دقت  در کار می باشد.