تسمه صنایع پتروشیمی گاز و نفت

تسمه صنایع پتروشیمی گاز و نفت

این تسمه ها از نوع مخصوصی از تسمه ها میباشد که با تسمه های معمولی فرق دارند.

معمولا در صنایع پتروشیمی از تسمه ۱۴M که از نوع (SLV-GOLD–PLT) مصرف دارند.

 

توسط | ۱۳۹۸-۴-۱۲ ۰۹:۳۱:۳۱ +۰۰:۰۰ تیر ۱۲ام, ۱۳۹۸|Accessories|