تسمه شیاری

تسمه شیاری ۱۳۹۸-۳-۳۰ ۰۵:۳۵:۱۸ +۰۰:۰۰

تسمه های شیاری جزئه تسمه های انتقال نیرو می باشد و تفاوت ساختار آن با تسمه های تایم در آج های داخلی تسمه می باشد به این شکل که شیار هایی در طول تسمه طراحی شده است و وظیفه آن انتقال قدرت و نیروی چرخشی توسط پولی به قسمت های دیگر دستگاه می باشد.تسمه های شیاری دارای نوع های مختلفی می باشند بطور مثال خاصیت کشسانی در بعضی از تسمه های شیاری تعبیه شده است که مصارفی همچون ماشین لباسشویی خشکن و … دارد.
گام های تصفه شیاری {PH-EPH-PJ-EAJ-PK-PL-PX}