تسمه درب های اتوماتیک

تسمه درب های اتوماتیک

تسمه درب های اتوماتیک به صورت مدار باز(متری) مصرف دارد.گام این نوع تسمه ها معمولا از نوع RPP5,RPP8 می باشد.که در مارک های مگداین ایتالیا،اپتی بلت آلمان، تس چین عرضه میشود

تسمه درب های اتوماتیک

توصیه میشود تسمه این گونه دستگاه  از نوع کنفی استفاده شود،تا نوع سیمی زیرا عرض مصرفی این گونه تسمه ها کمتر از ۳CM میباشد و مقاومت و انعطاف تسمه کنفی بیشتر از سیمی  در عرض های کم میباشد

توسط | ۱۳۹۸-۴-۹ ۰۷:۱۸:۲۸ +۰۰:۰۰ تیر ۹ام, ۱۳۹۸|Accessories|