انواع تسمه های تایم

انواع تسمه های تایم ۱۳۹۸-۳-۳۰ ۰۵:۲۴:۳۷ +۰۰:۰۰

تسمه mxl

این نوع تسمه در ایران بسیار کم میباشد و در دستگاه های ظریفی استفاده میشوند.اندازه آکس به آکس دنده های این تسمه mm2.03 میباشد

تسمه xl

این نوع تسمه مصرف بسیار زیادی دارد و دارای طیف گسترده ای از محیط های مختلف میباشد.گام این نوع تسمه ۵٫۰۸ mm میباشد

تسمه L

این نوع تسمه جزو گام های مصرفی در ایران میباشد که گام این نوع تسمه۹٫۵۲۵ mm میباشد

تسمه H

این نوع تسمه دارای محیط های متنوعی میباشد.گام این نوع تسمه ۱٫۲۷mm میباشد

تسمه xH

این نوع تسمه جزو تسمه های سنگین و در کارخانه هایی همانند موزاییک کاشی سیمان و…مصرف دارد.گام این نوع تسمه ۲۲٫۲۲ mm میباشد

تسمه xxH

این نوع تسمه دارای محیط های متنوعی میباشد.گام این نوع تسمه ۱٫۲۷mm میباشد

تسمه ۳m

این نوع تسمه هم مصرف زیادی در صنعت هایی همانند

تسمه ۵M

این نوع تسمه دارای گام ۵mm میباشد

تسمه۸M

این نوع تسمه جزو پر مصرف ترین گام ها میباشد که در تمامی صنایع مصرف دارد.گام این تسمه ۸mm میباشد

تسمه۱۴M

این نوع تسمه دارای محیط های متنوعی میباشد.گام این نوع تسمه ۱٫۲۷mm میباشد

تسمه T2.5

این نوع تسمه دارای سیم استیل میباشد از تسمه های ظریف بشمار می آیند.گام این نوع تسمه ۲٫۵mm میباشد.

تسمهT5

ین نوع تسمه دارای سیم استیل میباشد که مقاومت بالا تری نسبت به تسمه های کنفی دارد.گام این نوع تسمه ۵mm میباشد.

تسمهT10

این نوع تسمه دارای سیم استیل میباشد که دارای طیف بالایی از محیط های مختلف میباشد و مقامت بالایی در برابر گرما،روغن و تحمل نیروی بالایی دارد

تسمهT20

این نوع تسمه دارای سیم استیل میباشد و گام این نوع تسمه۲۰mm میباشد.